click to enable zoom
Laen kaarti
Tulemusi ei leitud
ava kaart
Minu asukoht Täisekraan Eelmine Järgmine
Täpsem otsing
Me leidsime 0 tulemust. Kas soovid tulemused kohe kuvada?
Täpsem otsing
me leidsime 0 tulemused

Sinu otsingutulemused

Teenused

Iga tehing kinnisvaraga on ainulaadne ja iga klient on meile oluline, seepärast aitame parimal moel jõuda oma klientidel vajaliku kinnisvara tehinguni. Leiate meie abil suurema vaevata oma kinnisvarale ostja või sobiva üürniku kiiresti ja turvaliselt.

Kinnisvara müük

 • Turuanalüüs
  Analüüsime turul tehtud kinnisvaratehinguid. Oleme igapäevaselt kursis turul toimuvate trendide ja muutustega.
 • Müügihinna määramine
  Aitame leida sobivaima müügihinna arvestades turuseisu ja kliendi vajadusi.
 • Hindamisteenuse korraldamine
  Teeme koostööd kutseliste kinnisvarahindajatega.
 • Põhjalik müügiinfo ja mõjuv reklaam
  Toome esile kinnisvara olulised detailid ja koostame mõjuvat reklaami, et kõiki müügivõimalusi ära kasutada.
 • Profifotod
  Teeme pildid, mis annavad müüdavast kinnisvarast edasi õige ettekujutuse.
 • Objektikataloogid ostuhuvilistele
  Koostame objekti kataloogi koos vajaliku info ja piltidega.
 • 50/50 garantii.
  Teeme koostööd teiste kinnisvarabüroodega ning kliendi toomisel garanteerime 50% vahendustasust.
 • Ostu-müügi tehingute läbirääkimised
  Aitame tehingu toimumise korraldamisel ja tagame kliendi õigused kinnisvara üleminekuni.
 • Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
  Teeme kliendilepingu, broneerimislepingu, valmistame ette dokumendid ostu-müügi lepingu jaoks ning aitame vormistada kõiki muid tehinguks vajalike lepinguid.
 • Kinnisvaravalduse üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine
  Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti kus fikseerime vee-, gaasi- ja elektrimõõtjate näidud.
 • Kokkuleppeline tasu isikule peale müügitehingut, kelle soovitusel toob omanik meile müüki oma kinnisvara, mis pole eelnevalt juba müügis.

Kinnisvara ost

 • Ostuesindus
  Kaardistame kliendi soovid ja võimalused.
 • Leiame sobivad ostuobjektid
  Võrdleme ja valime parima. Klient säästab oma aega.
 • Mitteavalikud pakkumised.
  Paljud objektid müüakse ilma avaliku reklaamita, saame neid oma klientidele pakkuda.
 • Objekti olulise informatsiooni väljaselgitamine
  Uurime ostetava kinnisvara kohta välja kõik olulise alustades kinnisvara juriidilisest poolest kuni maja füüsilise seisukorrani.
 • Kliendi esindamine
  Oleme kliendiga kaasas ja aitame vara korralikult üle vaatada. Juhime vajadusel tähelepanu olulistele detailidele.
 • Ostu-müügi tehingute läbirääkimised
  Aitame tehingu toimumise korraldamisel ja tagame kliendi õigused kinnisvara üleminekuni.
 • Hindamisteenuse korraldamine
  Teeme koostööd kutseliste kinnisvarahindajatega.
 • Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
  Teeme kliendilepingu, broneerimislepingu, valmistame ette dokumendid ostu-müügi lepingu jaoks ning aitame vormistada kõiki muid tehinguks vajalike lepinguid.
 • Kinnisvaravalduse üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine
  Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.

Kinnisvara üürile andmine

 • Üürituru analüüs
  Oleme kursis üürituru hinnataseme ning turul toimuvate muutustega.
 • Profifotod
  Teeme pildid, mis annavad kinnisvarast edasi õige ettekujutuse.
 • Oluline info ja toimiv reklaam
  Toome esile kinnisvara olulised detailid ja koostame mõjuvat reklaami, et kõiki müügivõimalusi ära kasutada.
 • Korraliku ja sobiva üürniku leidmine
  Selgitame välja üürniku tausta ja eelneva üürikäitumise.
 • Objektikataloogid potensiaalsetele üürnikele
  Koostame kinnisvara kataloogi koos vajaliku info ja piltidega.
 • 50/50 garantii
  Teeme koostööd teiste kinnisvarabüroodega ning garanteerime kliendi toomisel 50% vahendustasust.
 • Läbirääkimiste korraldamine
  Aitame tehingul ja selle korraldamisel.
 • Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
  Vormistame üürilepingu ning muud vajalikud kokkulepped.
 • Kinnisvaravalduse üleandmine ja vastuvõtmine
  Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.
 • Korduv kokkuleppeline tasu isikule peale igat üüritehingut, kelle soovitusel toob omanik meile üürile pakkumiseks oma kinnisvara, mida ta veel eelnevalt üürile pakkunud ei ole.

Üürikinnisvara otsimine

 • Üürida soovija esindamine
  Kaardistame kliendi soovid ja võimalused.
 • Leiame sobivad üüriobjektid
  Võrdleme ja valime parima. Klient säästab oma aega.
 • Mitteavalikud pakkumised.
  Paljud objektid üüritakse ilma avaliku reklaamita, saame neid oma klientidele pakkuda.
 • Kliendi esindamine
  Oleme kliendiga kaasas ja aitame üüripinna ja seal paikneva vara korralikult üle vaatada. Võib olla asju, millele klient ei oska kohe tähelepanu pöörata.
 • Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
  Vormistame üürilepingu ning muud vajalikud lepingud.
 • Kliendi esindamine objekti üleandmisel
  Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.

Kinnisvara hindamine

Kinnisvara hindamist on peamiselt vaja kinnisvaraostu pangalaenu saamiseks ning kinnisvara tagatisel laenu saamiseks. Kutselise hindaja poolt antud hinnangut saab kasutada ka infona objekti tegeliku turuväärtuse teada saamiseks. Kasutame vaid pankade poolt aktsepteeritud, kutsetunnistust omavaid oma ala professionaale.

 • Kinnisvara otsing

  - - - -